İnsan-Kompüter Qarşılıqlı əlaqəsinə Giriş

Human Computer İnteraction (HCI), interaktiv texnologiyaların dizaynı, inkişafı, qiymətləndirilməsi və tətbiqi ilə məşğul olan fənlərarası bir elm sahəsidir. İnsan Kompüter İnterfeysləri elm sahəsi, erqonomika, qrafika və sənaye dizaynı, sosiologiya, antropologiya və təhsil elmləri, eləcə də insan davranışı, psixologiya, idrak elmləri, kompüter texnologiyaları və proqram mühəndisliyi kimi müxtəlif fənlər ilə yaxından əlaqəlidir (Preece, 1994; Shneiderman, 1998).

İnsan Kompüter İnterfeysləri elm sahəsinin müxtəlif tərifləri fərqli insanlar tərəfindən verilir. Bu səbəbdən, bu sahənin nə etdiyini, nə ilə məşğul olduğunu, hansı problemləri həll etməyi hədəflədiyini və əsas ölçülərini vahid bir tərifə bağlı olmadan nəzərə alsaq, sahə ilə bağlı verilən təriflər daha anlaşıqlı olacaqdır

İKİ-nin müxtəlif aspektləri üzərində işləyən bir İKİ mütəxəssisi birdən çox baxış nöqtəsinə sahib olmalıdır.

Birinci və İkinci Dünya Müharibələri dövründə bəzi qabaqcıl tədqiqatların olmasına baxmayaraq, 1945-ci ildə Vannevar Bush tərəfindən tanıdılmış və demək olar ki, bu gün də istifadə etdiyimiz informasiya sistemlərinin ekvivalenti olan nəzəri analog kompüter fikrini (MEMEX: MEMory Extender – Yaddaş Genişləndiricisi) bu sahədə ilk fundamental addım kimi adlandırmaq olar (Bush, 1945). Bush, Atlantic Monthly-də nəşr olunan "As We May Think - Düşündüyümüz Kimi" məqaləsində Memex adlı bir maşından bəhs edir (Şəkil 1.1). Məqalədə bu maşının insanın bilik sistemini və yalnız insan kompüter deyil, həm də bu maşınla edilən insan-insan qarşılıqlı fəaliyyətini necə dəstəklədiyi gündəmə gətirilir. Bu yazıda tədqiqatçılar tarixdə çox məşhur olan Türk yay və oxu üzərində araşdırma aparırlar. Bu insanlar zəngin Memex kitabxanası vasitəsi ilə lazımi məlumatlara daxil olur, bu məlumatları bir-birləri ilə bölüşür və gələcək istifadə üçün MEMEX-də saxlayırlar (şəkil1.2). Buna başqa bir baxış bucağından baxsaq, Bush əsərinin türklərin informatika ədəbiyyatına daxil olduğu ilk məqalə olduğunu söyləyə bilərik.

Niyə İKİ Önəmlidir ?

Bu gün İKİ-nin əhəmiyyətinin niyə artdığını qısaca izah etsək: • Adi istifadəçi populyasiyasının artması və şaxələnməsi: Hər yaşdan olan insanlar artıq informasiya sistemlərinin istifadəçiləridir. Daha ucuz kompüter texnologiyaları sayəsində demək olar ki, hər kəs bu sistemlərdən istifadə edə bilər.
• Təşkilatların informasiya sistemlərindən asılılığı: Bu gün bir çox təşkilat informasiya sistemlərindən istifadə etmədikləri təqdirdə rəqabətə davam gətirə bilməzlər.
• Texnologiyanın kritik tətbiq sahələri: Tibb, sənaye, hərbi və bankçılıq sıfıra yaxın insan səhvi kimi tətbiqetmələrdə istifadə olunan məlumat sistemləri ilə işləmək məcburiyyətindədir.
• Avadanlıq maliyyətlərində azalma, lakin proqram və insan xərclərində artması: çox sayda tətbiq istifadəçisi olduğuna görə, iş itkisinin təsiri minlərlə saat ola bilər.
• Məhsuldarlıq dilemması: İnformasiya texnologiyalarına yatırımlar bir qədər artsa da, məhsuldarlıq artımı yavaş olaraq qalır.
• İnsan davranışını və idrak sistemini daha yaxşı anlamaq üçün səylər: Xüsusən idrak elmləri sahəsindəki araşdırmaların çox əhəmiyyətli bir irəliləməsi olduğuna görə, idrak proseslərinin daha yaxşı başa düşülməsinə dair əhəmiyyətli elmi tapıntılar əldə edildi və bu sahədə işlər intensiv olaraq davam edir.

İKİ əsas komponentləri

Daha əvvəl İnsan Kompüter İnterfeysləri (İKİ) sahəsinə təsir edən fənləri sadaladıq. Praktiklik haqqında qısa bir giriş etdiyimiz hissədə, İKİ sisteminin bəzi komponentləri haqqında danışdıq. Bu hissədə bu komponentləri daha ətraflı təqdim etmək və gələcək hissələrə hazırlıq aparmaq faydalı olacaqdır. İKİ daxilində dörd əsas komponent var:
1. İstifadəçi (user)
2. Alət vəya vasitə (tool)
3. Tapşırıq (task)
4. Kontekst (context)


• İstifadəçi və ya ümumiyyətlə "İnsan", burada əsas komponentdir. İKİ sahəsində edilən hər şey, işində daha xoşbəxt və daha məhsuldar olmaq çərçivəsində inkişaf edir. Burada istifadəçi tək bir şəxs və ya qrup ola bilər. Xüsusilə İnternet və daha sonra ortaya çıxan sosial şəbəkələrdə, İKİ böyük istifadəçi qrupları ilə işləməsini zəruri etdi.
• İkinci vacib komponent, alət / interfeys istifadəçidir. İstədiyi işi yerinə yetirmək üçün istifadə etdiyi vasitədir. İKİ çərçivəsində bu vasitə mövcud və ya gələcəkdə inkişaf etdiriləcək hər hansı bir informasiya texnologiyası məhsuludur. Ümumiyyətlə, İKİ tədqiqatları bu alətin dizaynı zamanı ortaya çıxan problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədqiqatları əhatə edir. Nəqliyyat vasitələrinə misal olaraq kompüterlər, telefonlar və mobil cihazlar aiddir.
• Üçüncü vacib komponent, tapşırıq, istifadəçinin əlindəki alətlə həyata keçirilir. İKİ fəaliyyətləri arasında bu tapşırıqların təkmilləşdirilməsi və istifadəçi tərəfindən çətinlik çəkmədən yerinə yetirilməsi prioritet məsələlərdəndir.
• Dördüncü zəruri komponent kontekstdir. Kontekst bir istifadəçinin vəzifəsidir. Bir vasitə ilə çıxış edərkən olduğu mühitdir. Bu mühit istifadəçinin həyatı, avtomobili, evi, camaatı və ya küçələri və ya bir internet kafesi ola bilər. Bundan əlavə, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə yalnız bir şəxslə məhdudlaşmır, eyni zamanda bir çox insanı və ətraf mühitin sosial dinamikasını əhatə edir.